dnscrypt-proxy

من سعی می کنم یک سرور DNSCrypt خصوصی به DNSCrypt-Proxy اضافه کنم، باید مهر DNS را محاسبه کنم و کاملاً مطمئن نیستم که چگونه این مقادیر را برای ماشین حساب بدست بیاورم. سرور Cloudflare Teams است، بنابراین من می توانم فیلترهای سفارشی را انجام دهم. آنها آدرس های DoT و DoH منحصر به فردی را برای استفاده من ارائه می دهند. آیا راهی برای پرس و جو کردن کلید عمومی Provider و نام Provider وجود دارد؟ من فرض می‌کنم که DNSSEC را بررسی می‌کنم و بدون فیلتر / بدون گزارش با توجه به روشی که از آن استفاده می‌کنم، آن را بررسی کنم. سپس من باید به جای آن یک تمبر DoH ایجاد کنم. متشکرم!